Vartotojo prisijungimas

Prisijungimui įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.


Grįžti į pagrindinį puslapį

Parengti sprendimų
projektaiArchyvas:

 

8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. rugpjūčio 27 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, 

Pranešėja - Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

Pranešėja - Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. 

Pranešėja - Milda Gedvilienė. 

10. Dėl pritarimo susitarimo projektui.

Pranešėjas - Petras Kaminskas. 

Gražintas sprendimo projekto rengėjui.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų 2014 m. finansinių ataskaitų rinkiniai:

- Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, Administracijos, Viešosios bibliotekos, Kultūros centro ir Kurorto muziejaus ataskaitų rinkiniai

- Botanikos parko, globos namų, Socialinių paslaugų, Sporto ir Rinkliavų centrų ataskaitų rinkiniai

- Moksleivių klubo, Švietimo pagalbos tarnybos, Sanatorinės mokyklos ir Senosios gimnazijos ataskaitų rinkiniai

- ,,Baltijos" , Vlado Jurgučio, Šventosios pagrindinių, Pradinės, Stasio Vainiūno meno mokyklų ir lopšelio-darželio ,,Žilvinas" ataskaitų rinkiniai

- Lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas", ,,Gintarėlis", ,,Nykštukas", ,,Pasaka" ir ,,Sigutė" ataskaitų rinkiniai (teikimas)

 

Pranešėja - Eugenija Petravičienė. 

Pranešėjas - Kostas Jakubauskas. 

Sprendimas: typo3lab.lt