Vartotojo prisijungimas

Prisijungimui įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.


Grįžti į pagrindinį puslapį

Parengti sprendimų
projektai



Archyvas:

 

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 13-ojo posėdžio, vyksiančio 2020 m. vasario 27 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A,

5. Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos. Pranešėja – Miglė Mikalauskaitė.

Sprendimo projektas grąžintas rengėjui koregavimui.

________________________________________________________________________________
*Komitetų pavadinimų trumpinimai:
Ekonomikos ir finansų komitetas (EFK)
Statybos ir miesto ūkio komitetas (SMŪK)
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (ŠKSK)
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas (TSSAK)
Sprendimas: typo3lab.lt