Vartotojo prisijungimas

Prisijungimui įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.


Grįžti į pagrindinį puslapį

Parengti sprendimų
projektaiArchyvas:

 

 

 

 

 

8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 16-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. gegužės 26 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, 

Pranešėjas - Andrejus Byčkovas. 

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

Pranešėja - Genutė Kavarzienė. 

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėja - Laima Valužienė. 

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

ŠKSK nutarimas

Pranešėja - Laima Valužienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

ŠKSK nutarimas

Pranešėjas - Edmundas Krasauskas. 

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėja - Žaneta Žulkuvienė. 

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėja - Žaneta Žulkuvienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėja - Žaneta Žulkuvienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

pasiūlymas

Pranešėja - Regina Garadauskienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėja - Regina Garadauskienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėja - Regina Garadauskienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėja - Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

Pranešėja - Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

ŠKSK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėjas - Kostas Jakubauskas.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

SMŪK nutarimas

TSSAK nutarimas

Pranešėjas - Vygantas Rekašius.

KOMITETŲ* nutarimai:

EFK nutarimas

1 SMŪK nutarimas

2 SMŪK nutarimas

TSSAK nutarimas (Biudžeto ir Juridinio ir personalo skyrių raštai)

Pranešėjas - Vidmantas Danta.

priedas

priedas

KOMITETŲ* nutarimai

1 SMŪK nutarimas

2 SMŪK nutarimas

Tarybos 2016-04-28 nutarimas

________________________________________________________________________________
*Komitetų pavadinimų trumpinimai:
Ekonomikos ir finansų komitetas (EFK)
Statybos ir miesto ūkio komitetas (SMŪK)
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (ŠKSK)
Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas (TSSAK)
Sprendimas: typo3lab.lt